Affärskultur Kina vs Sverige

Det är först i mötet med en annan kultur som vår egen kulturs självklarhet blir synliga för oss! Det som är självklart för ens själv är inte alls självklart för en annan. Det är då man börjar reflektera över vad som är rätt eller fel, men det måste inte vara rätt eller fel, utan helt enkel olika filosofier och värderingar som gör att man har olika synpunkter på samma sak och reagera på olika sätt. Det är faktiskt möjligt att båda har rätt.

Affärskultur utgår från kulturen i ett land och hur den avspeglar sig i företag i landet. Om man förstår kulturen i det landet då förstår man även affärskultur, företagskultur bättre. Om man överdriver lite kulturskillnader mellan Kina och Sverige: vad som normalt i Sverige, kan ses konstigt i Kina, och tvärtom.

Det beror bl. a. på att:

Sverige: individualism

Kina: kollektivism

Sverige: Avtalsbaserad & projektbaserad mellan företag.

Kina: personlig kontaktnät är viktig.

Sverige: tid är pengar

Kina: det finns alltid tid

Sverige: arbeta för att leva

Kina: leva för att arbeta

Sverige: Rak på sak=ärlig

Kina: säg inte ”nej” rakt, eftersom det kan såra någon.

Sverige:  plattare samhällsstruktur.

Kina: mer hierarkiskt samhälle.

Sverige: lagom är bäst.

Kina: harmoni är bäst.

Sverige: Jantelagen.

Kina: Yin-Yang balansen.

Sverige: Neutral

Kina: icke inblandning av inre angelägenheter

Sverige: rättvis & orättvis tänkande

Kina: tur & öde

Ovan är bara några exemplar på hur stor kulturskillnader det är mellan Sverige och Kina, och det är en beskrivning av genomsnitt. Varför gör man så i Kina, och varför gör man si i Sverige? Om man ta reda på bakomliggande orsaker till kulturskillnader, då är det lättare att finna naturliga metoder för att hantera kulturskillnader.

 

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>