Made in China?

Noas ark och kinesiska tecken “båt”

Jag läst i Wikipedia att Båttypen som kallades “ark” var indelad i rum i tre våningar, de användes dels människorna och djuren, dels som förrådsrum. Det var förutom Noa och hans hustru, även deras tre söner och resp. fruar. Alltså åtta personer.

Noas ark är det fartyg som enl. första Moseboken i Bibeln, byggdes av Noa enl. Guds anvisningar. Första Moseboken tros vara nedskriven någon gång mellan 1250-950 f. Kr.

Nu ska vi se hur kinesiska tecken för båt ser ut.

Tecknet är från tiden mellan 1100-256 f.Kr. Den vänstra delen ser ut som en båt med tre rum, och den högra delen bestå av “åtta mun”, men som också betyder “åtta personer”.

(Eftersom det är åtta munnar att mätta. I Kina frågar man “hur många munnar i din familj?=ni jia ji kou ren?=你家几口人?”, och man svarar: “Vi är åtta munnar i min familj. = wo jia ba kou ren. = 我家八口人。” befolkning heter “människomunnar = ren kou = 人口, så det finns nu 1,3 miljarder munnar att mätta i Kina.)

De tecken är från tiden mellan 221-207 f. Kr.


Den är dagens tecken, uttalas “chuan”

Jag törs inte dra någon slutsats, det var kanske slump, eller kanske kineser också känner till Första Moseboken eller den berättelsen. Men den vänstra delen som ser ut som båten har funnit sedan tiden mellan 1600-1100 f. Kr.

Då såg de ut så här:

Ja, det fanns flera olika varianter, det var ingen standardisering på tecken förrän den första kejsaren enade Kina. (221-206 f. Kr)


Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>