Visdomsord

Finns det ett enda ord så beskaffat att man kan tillämpa det (som norm) för hela livet? Mästaren sade: Är det icke ömsesidigheten? Vad du själv icke önskar skall du icke tillfoga andra.

/Konfucius

Det jag hör, glömmer jag.

Det jag ser, minns jag.

Men det jag gör, förstår jag.

/kinesisk ordspråk

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>